Farma Panství Palvínov

Image

Naše farma se v co největší míře snaží o ochranu a udržení místních jak rostlinných, tak živočišných druhů. Navazujeme na tradice, po nichž zůstaly v Palvínově a Vatěticích jen krásné staré stromy a publikované vzpomínky na terasovité zahrady i krajinu, která nezapřela ruku pečlivých hospodářů. Právě tady byl vyšlechtěn ječmen se čtyřřádkovým klasem, z jehož slámy se vyráběly zlatavé ošatky a na horských pastvinách se pásl skot, který udržoval bohatě kvetoucí horské louky. Chceme této krásné krajině vrátit, co k ní patří - a proto zavádíme pastevní chov ušlechtilých plemen. Snažíme se o to, abychom zachovali původní ráz krajiny na našich pozemcích a zároveň jim poskytli maximální a tu nejvhodnější ochranu. Vše podřizujeme přírodě a jejím původním zákonitostem.